תקנון האתר

תקנון

 

 1. הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלהלן:

אתר האינטרנט אתר האינטרנט של www.hamaagar.co.il”,;
המאגר מאגר התמונות של כל הנכסים המוצעים באתר והוא מחולק לפי קטגוריות של בתים פרטיים, בניינים ציבוריים, בריכות וכיו’ ;
נכס/לוקיישן נכס נדל”ן ו/או פארק ו/א מיקום אחר לרבות, בתים פרטיים, דירות, בריכות, אתרי שחייה, גנים פרטיים, בניינים ציבוריים וכול נכס אחר המוצע במאגר כאתר צילום;
בעל הנכס/לוקיישן אדם פרטי ו/או גוף מסחרי ו/או גוף ציבורי ו/או כל גוף אחר שמחזיק בנכס ו/או בעל הנכס ומוסמך להתקשר בהסכם למתן רשות שימוש בנכס כאתר צילום ו/או לאירועים ו/או בכלל;
טופס הרשמה טופס ההרשמה המופיע באתר האינטרנט, אותו מתבקש כל גולש למלא כתנאי לגלישה באתר;
טופס הזמנה טופס שבאמצעותו מזמין הגולש שירות לעיון במאגר;
מזמין כל גולש שנרשם לאתר, מילא טופס הזמנה והזמנתו אושרה על ידי האתר ו/או החברה;
דמי עיון תשלום שמשלם המזמין תמורת עיון בתמונות הנכסים במאגר בכפוף לתנאי טופס ההזמנה;
החברה חברת “המאגר אתרי צילום בע”מ”  ח.פ.  514469212שכתובתה הרשומה היא יעקב פריימן 1 ראשון לציון  מיקוד 7535813
המאגר אתרי צילום/אירועים נכס שניתן לעשות בו שימוש לצורך צילומים למיניהם, פרסומות, סדרות, סרטים ו/או להפקת אירועים ו/או כול שימוש אחר שיוסכם על ידי בעל הנכס;

 

 1. האתר
  • השירותים המוצעים באתר הינם איתור וניהול לוקיישנים כאתרי צילום ולאירועים ו/או לכול מטרה כאמור בטופס ההזמנה;
  • באתר קיים ממשק למציאת לוקיישנים בארץ ישראל שישמשו כאתר צילום/אירועים. לאחר מציאת נכס מתאים ו/או פוטנציאלי יוכל הגולש לצפות בכול התמונות של אותו אתר על ידי מילוי טופס ההזמנה, או דמי מנוי שנתיים לפתיחת הצפייה בכל הלוקיישנים לשנה שלמה.
  • ג. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למנהלי אתר האינטרנט במספר -035333148 או בכתובת יעקב פריימן 1 ראשון לציון ו/או במייל office@hamaagar.co.il  החברה שומרת לעצמה לעדכן מעת לעת את פרטי ההתקשרות הנ”ל.
  • בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
  • התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה והזמנה באתר, להתקשרות עם החברה וכן הוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין הגולש ו/או המזמין לבין האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה  לפי העניין.
  • כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה וכן את טופס ההזמנה לפי העניין, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכן לטופס ההזמנה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
  • מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • תמונות הנכסים המוצגות במאגר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.
  • הנהלת האתר תעשה כל מאמץ כדי להחזיק תמונות עדכניות לנכסים זמינים אולם אין כל התחייבות מצידה כי הנכסים יהיו זמינים. אין בהצגת התמונות משום הצעה להתקשרות חוזית.
  • הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר האינטרנט, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה ו/או הנהלת האתר לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה בהן.
  • רישומי המחשב של האתר האינטרנט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 2. הרשמה ועיון במאגר
  • כול גולש יתבקש למלא טופס הרשמה כתנאי לגלישה באתר.
  • רישום לאתר מתבצע על ידי לחיצה על המילים- ” הרשמה ” -המופיעות בדף הבית העליון מימין של אתר האינטרנט- שמעביר את הגולש לטופס ההרשמה. לאחר ההרשמה תתבצע חברות אוטומטית של הנרשם. אולם אין בכך כדי לחייב את המאגר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר לבצע ו/או לאשר הזמנת הנרשם לעיון במאגר.
  • בכניסתו לאתר, יוכל הגולש לראות- 6 תמונות- תמונות ראשוניות של הנכסים במאגר ואת השירותים המוצעים באתר.
  • על מנת לעיין במאגר על הנרשם למלא טופס הרשמה- דמי מנוי שנתי לצפייה בכל השנה תמורת תשלום . לאחר רישום טופס ההרשמה, תערוך החברה ו/או מנהלי האתר בדיקה אודות הנתונים והפרטים של המזמין וכן את פרטי ההזמנה. לאחר אישור ההזמנה ע”י חתימה על טופס הזמנה אשר ישלח  על ידי נציגי חברת המאגר במייל” .
  • ישלח מייל למזמין עם שם וסיסמא המודיע על אישור ההזמנה ועל פתיחת המאגר בפניו לפיו הקטגוריות שהוזמנו, ומחיר הלוקיישנים אשר יופיעו באתר .
  • מובהר כי החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר אינם חייבים לאשר את ההזמנה ויש להם שיקול דעת בלעדי לאישור ו/או לסירוב ההזמנה. למזמין ו/או לנרשם לא תהיה כול טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מנהלי האתר ו/או בעליו ו/או למי מהם בגין אי אישור הזמנה ו/או בכלל.
  • לאחר שתאושר ההזמנה על ידי האתר, יוכל המזמין לראות את תמונות הנכס ו/או הקטגוריה שהזמין. מצא המזמין נכס פוטנציאלי עבורו יתקשר עם החברה בכדי להסדיר המשך ההתקשרות עם בעלי הנכס כמפורט בטופס ההזמנה.
  • השימוש במאגר הינו שימוש אישי. אין לעשות כל שימוש אחר במאגר. אין להעביר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או מכור את תמונות הנכסים ו/או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בהם.
  • תשלום דמי העיון במאגר בהתאם לטופס ההזמנה, אינה מזכה את המזמין בכל זכות שהיא בתמונות. כל זכויות היוצרים תהיה ותישאר של האתר המאגר אתרי צילום ואירועים בע”מ .
  • לאחר אישור ההזמנה לא יוכל המזמין לבטל את ההזמנה.

 

 

 1. בעלי הנכסים :
  • בעל נכס המעוניין להציע את הנכס שלו כאתר צילום יוכל לפנות לאתר ולמלא את פרטיו, נציגי האתר יפנו אליו ויסדירו את ההתקשרות עימו.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבחור את הנכסים שהיא מעוניינת להציג באתר ואין היא חייבת להציג את כל הנכסים המוצעים לה ו/או שברשותה. אין האתר ו/או מנהליו חייבים לענות לכל הפניות המופנות אליהם.
  • רישום לאתר המאגר מתבצע ע”י לחיצה על המילים הצטרפו למאגר המופיע בדף הבית העליון .

 

 1. פרסומות באתר
  • אין לאתר האינטרנט אחראי לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים באתר . יחד עם זאת מנהלי האתר אינם מתחייבים כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
  • מנהלי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו’, המזמין מסכים כי לאתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
  • בהתאם לחוק הספאם יוכל המזמין לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת על ידי יצירת קשר טלפוני עם מנהלי האתר ו/או על ידי שליחת פקס.

 

 1. אחריות האתר והחברה
  • האתר ו/או מנהליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים בשם בעל הנכס שיקבל את השימוש המבוקש על ידי המזמין, במידה ויסרב בעל הנכס למסור את הנכס לשימוש המבוקש מכל סיבה שהיא אין הדבר מטיל על האתר ו/או מנהליו /ואו החברה  כל אחריות ו/או התחייבות שהיא והמזמין מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם .
  • מובהר ומוסכם כי האתר ו/או מנהליו ו/או החברה אינם ולא יהיו צד להתקשרות בין המזמין לבין בעל הנכס. כל האחריות בגין השימוש בנכס תהיה על המזמין, ובכלל זה מתחייב המזמין לבטח לעמוד בתנאים המפורטים הטופס ההזמנה.
  • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לבעל נכס ו/או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה או על פי טופס ההזמנה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
  • נפלה טעות קולמוס בתיאור כלשהוא באתר האינטרנט, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר ו/או את החברה .
  • תמונות הנכסים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הנכסים בפועל.

 

 1. זכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של האתר ושל החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת הנכסים, תיאור ועיצוב הנכסים, תמונות הנכסים באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תמונות וכויו’.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, במאגר, ברשימות הנכסים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • השם ” hamaagar.co.il”, וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושו הבלעדי של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.
  • ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים באתר, כי אז סימני מסחר ומהנהלת האתר זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  • כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ושל החברה .

 

 1. שמירה על סודיות

מנהלי אתר האינטרנט והחברה נוקטים במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL.

 

 1. בלעדיות
  • כל גולש ו/או מזמין מצהיר כי ידוע לו שכל התקשרות עם בעלי הנכסים וכן כל שימוש בנכסים המוצעים באתר ובמאגר ייעשה אך ורק דרך מנהלי האתר ו/או החברה בלבד. פנייה לנכסים ו/או לבעלי נכסים שלא דרך האתר ו/או החברה  תהווה הפרה יסודית לתקנון ותזכה את בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או את החברה  בכל הסעדים שיעמדו לפיהם מכוח כל דין את מבלי לגרוע מזכותו של החברה  והאתר לקבל את התמורה המגיעה אליהם כאמור בתקנון זה ו/או טופס ההזמנה.
  • כל שימוש במאגר יזכה את החברה בתשלום דמי עיון באמור בהסכם זה. כל שימוש בנכסים המופיעים במאגר כאתרי צילום יזכה את החברה  בדמי עיון ותמורה כאמור בטופס ההזמנה. אף אם אלו נעשו שלא דרך האתר ו/או דרך החברה .