מאפיינים עיקריים

חניון נטוש לצילומים

המבנה עומד נטוש  לחלוטין,מושלם להפקות אופנה