מאפיינים עיקריים

צילומים ברחבת הכיכר

הכיכר העירונית הראשית של תל אביב

מאפיינים עיקריים : לכיכר צורת מלבן ורוב שטחה מרוצף.

בחלקה הצפוני של הכיכר נמצאת רחבה מוגבהת, המחברת את הכיכר לבניין העירייה.